מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

אתר מְשִׁיחִי הינו מגזין אינטרנטי המספק לגולשיו תכנים בנושאי הקהילה המשיחית. האתר פתוח לכלל הציבור והשימוש בו מהווה הסכמה לתנאי השימוש המובאים להלן.

הצדדים:

הסכם זה הינו הסכם בינך (המשתמש) לבין אתר messianic.co.il, בעליו, מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו (להלן: האתר, בעלי האתר) ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים). הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמש, האתר והמשתמשים. האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת וכן להגבילם למשתמש ספציפי, או להתנות תנאים ספציפיים למשתמש ספציפי באמצעות הודעה.

זמינות:

 • בעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור על האתר זמין. עם זאת, בעלי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר יפעלו כסדרם, ללא הפסקות ו/או תקלות, והם רשאים להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו או הפעלתו כליל על פי שיקול דעתם הבלעדי. לא תהיה לך טענה לגבי אובדן גישה, תכנים או מידע, או כל טענה אחרת בעקבות חוסר זמינות זמני או קבוע, ו/או מחיקת האתר כולו או חלק ממנו.

זכויות יוצרים:

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות הזכויות המוסריות, עיצוב, קוד מחשב, קבצים גרפים, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, לרבות תכנים שנשלחו על ידי הגולשים – הינם של בעלי האתר. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתם של בעלי האתר בכתב מראש, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית, צילומי מסך, שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו ו/או סלוגן, תרגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
 • כל הפרה של תנאי זה תגרור פיצויים מוסכמים של 20,000 ש"ח לכל הפרה בעבור הזכות הקניינית וכן 10,000 ש"ח בעבור כל הפרה על הזכות המוסרית.

העדר אחריות:

 • השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל אחריות. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.
 • המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בנוגע לפרסומים. חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. האתר לא יהיה אחראי בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו למשתמשים במקרים בהם דלף מידע, נפרץ אתר האינטרנט, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותם על ידי חשיפת מידע שהיה זמין רק לאתר (כמו כתובות דוא"ל או מידע פרטי אחר) וכן לכל נזק תוצאתי ממנו.
 • בעלי האתר אינם מתחייבים כי הפרטים הנמסרים על ידי משתמשים אחרים יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או הולמים את ציפיותך ולכן לא יישאו באחריות כלשהי בעקבות החלטות שתקבל.
 • בעלי האתר אינם מתחייבים שתהיה הענות למסרים שתפרסמו במערכות האתר השונות, או לאופי התגובות שיתקבלו. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לתגובות ולזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מפרסום מסרים אלו. בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל שימוש לרעה שיעשה על ידי צד ג' במידע שתפרסם במערכות האתר.
 • בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
 • קישורים חיצוניים – מפעם לפעם יפורסמו באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג'. למען הסר ספק, אין בעלי האתר בעליהם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. האתר לא אחראי לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.
 • קצירת כתובות דואר – על המשתמש חל איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומטיים או ידניים. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 • שירותים חיצוניים – האתר יהיה רשאי להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד האתר. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא האתר). כמו כן, האתר יהיה רשאי להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק חלק מחווית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, והמשתמש יהא כפוף להם גם כן.

תוכן פרסומי:

 • האתר יהיה רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים לצורך קידום ושיווק מוצרים או שירותים. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות או כתבות ממומנות, או בכל דרך שתיראה לבעלי האתר לנכון. הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיו של האתר נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.
 • האתר לא יהיה אחראי לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיה ערב לטיבן.
 • כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. בעלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא יישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.
 • השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, את הסכמתך להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ו/או לקבלה של כל חומר פרסומי ו/או אחר מהאתר – בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.

תוכן גולשים:

 • האתר מאפשר שליחה והצגה של תוכן גולשים במגוון דרכים, כגון תגובות בכתבות (טוקבקים), השתתפות בפורומים ועוד. תוכן זה הינו באחריות כותביו בלבד ואינו באחריות בעלי האתר.
 • אתה מסכים, שתוך השימוש שלך באתר זה, אתה לא תפרסם במכוון חומר עם תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, מפר זכויות יוצרים, או כל חומר אחר העובר על חוקי מדינת ישראל. כמו כן, אתה מסכים שלא לפרסם שום חומר בעל זכויות יוצרים, אלא אם כן זכויות היוצרים הם שלך, או שיש לך את הסכמת בעל זכויות היוצרים.
 • השימוש שלך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה פוטר את בעלי האתר מכל אחריות כלשהיא על התכנים שתפרסם באתר, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את בעלי האתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב פרסום התוכן.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר / לשנות כל תוכן שנשלח על ידי המשתמשים על פי שיקול דעתו וזאת על מנת לשמור על הסדר הטוב ותפקוד תקין של האתר.
 • שים לב שזה בלתי אפשרי בשבילנו לבדוק בצורה רציפה את כל תוכני האתר. במידה ונתקלת בבעיה בתוכן האתר (מידע שגוי, שקרי, לא ברור וכו') אתה מתבקש לפנות אל האתר או אל האחראים על התוכן בהקדם האפשרי על מנת שנוכל לבדוק את הבעיה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר חומר העובר על התקנון אם מצאנו זאת לנכון.
 • לבעלי האתר הזכות הבלעדית למחוק תגובות, לא לאשר תגובות הדורשות אישור, ואף לחסום אותך לחלוטין מלהגיב באתר. למען הסר ספק, האתר הוא קניינם הבלעדי של בעלי האתר והם אינם מחויבים לפרסם תגובות כלל.
 • הנך מקנה לבעלי האתר רשיון עולמי, ללא תמורה, לא הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בכל תוכן שישלח על ידך לאתר. למען הסר ספק יובהר כי גם במידה ותחליט למחוק את המשתמש הרשום שלך באתר, האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור ולהציג את התכנים שצירפת בעבר, בעילום שם אם יתבקש לכך על ידך.
 • נאסר עלייך לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת בעלי האתר. תוכן זה כולל, בין היתר, פרסום של תכנים שיווקיים ו/או תכנים המכילים קישורים לאתרים אחרים, לצורך קידומם המסחרי או לצורך עשיית רווח אישי. פרסומים אלו כוללים קישורים לתוכניות שותפים (affiliate) באתרי מסחר, או קבלת טובות הנאה מכל סוג בעקבות הפרסומים הנ"ל. כל פרסום של תוכן בעל אופי כזה יחייב אותך בעלות הפצה של 10,000 ש"ח בעבור כל חודש, או חלק ממנו, שהתוכן היה זמין, וכן בעלות אחסון חודשית של 10 ש"ח עבור כל מילה המופיעה בתוכן המפורסם. למען הסר ספק, חיוב זה הינו קבוע ואינו תלוי בתוצאות של הפרסום בפועל, ויתקיים גם אם התוכן המדובר נמחק מהאתר לאחר זמן קצר.

מדיניות פרטיות:

בעלי האתר מעריכים את פרטיותך ועל כן ניסחו את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידם וכיצד הם מטפלים בו.

בשימושך באתר הנך מסכים כי בעלי האתר יאספו מידע זה וישתמשו בו בהתאם למדיניות זו.

 • בעלי האתר שומרים מידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק לאתר במהלך גלישתך, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תכנים באתר.
 • בעת כל פרסום שלך באתר, פרטיך המזהים (לרבות כתובת ה-IP שלך) נשמרים במערכת. במידה ויעלה חשד לביצוע פעולות אסורות על ידך, אשר עוברות על הסכם זה או על חוקי מדינת ישראל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף ו/או למסור את זהותך (או כל מידע אחר שיש להם עליך) לגורמים המוסמכים לכך או לגוף הנפגע לכאורה.
 • בעלי האתר שומרים מידע סטטיסטי אודות המשתמשים באתר, כגון כמות הצפיות, אופי הגלישה, וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), החיפושים שהובילו לאתר, סוג הדפדפן שנעשה בו שימוש, מערכת ההפעלה ועוד.
 • בעלי האתר עשויים להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות שירותים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook או Google, שירותים המאפשרים שליחת מיילים כגון SendGrid, וכן שירותים סטטיסטיים כגון Google Analytics – אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
 • בעלי האתר ישתמשו במידע שיסופק על ידך או יאסף על ידי האתר על מנת לספק לך את השירותים המוצעים על ידי בעלי האתר, לרבות פרסום ממוקד ותוכן מותאם אישית.

שינוי ההסכם:

 • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הסכם זה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. במקרה זה, ההסכם החדש יהיה בתוקף גם אם בעת הרישום הופיע הסכם שונה. זוהי אחריותך לוודא שאתה יודע את תנאי השימוש העדכניים.
 • הוראות הסכם זה מתווספות לכל הוראות הסכם אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.