מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית

תורת המלאכים (אנגלולוגיה) – חלק ב'

מאמר זה דן במה שכתבי הקודש מלמדים על המלאכים הטובים – המלאכים שלא סרחו ולא מרדו באלוהים. המונח התיאולוגי לתחום זה הוא אנגלולוגיה (Angelology) או הדוקטרינה על המלאכים (תורת המלאכים). הדיון השיטתי התיאולוגי בנושא זה נחלק לשלושה חלקים:…

רוח הקודש בבחינה תיאולוגית

בשיעור זה נלמד על התפקידים שרוח הקודש ממלאת בחמישה תחומים עיקריים: א) ביחס לכתבי הקודש; ב) בתנ"ך; ג) ביחס לעולם הטבעי; ד) ביחס למאמינים; ה) תפקידיה בעתיד. התפקידים שרוח הקודש ממלאת ביחס לכתבי הקודש רוח הקודש ממלאת שלושה תפקידים…

מה הכוונה שישוע הוא אֲדוֹן הָאֲדוֹנִים?

הדיון בנושא אדנותו של המשיח (היותו האדון, בעל השררה, השלטון, המרות וכן הלאה) יתחלק לשלושה נושאים עיקריים: עיון שיטתי בנאמר בכתבי הקודש על נושא זה (the theology of Lordship); הפיכת המשיח לאדון בחיי האדם; והביטוי המעשי של מרותו של המשיח כאדון…

מה ישוע עושה עכשיו?

מה עושה ישוע היום? איך הוא פועל? מורים רבים מלמדים על פועלו של המשיח בעבר, כאשר חי עלי אדמות. רבים מדברים גם על מה שיעשה בעתיד, למשל כאשר ייקח אתו את המאמינים למרום, כאשר יבוא בפעם השנייה לארץ, ומה יעשה במלכות ובנצח. אבל נדיר לשמוע מישהו…

ההשלכות של מותו של המשיח

מות המשיח הוא אחד הביטויים הגדולים ביותר של חסד אלוהים אשר נבעו ממנו עשר תוצאות שאותן נסקור להלן. I. תכלית1 (סוף, התגשמות) תורת משה מות המשיח סימן את תכלית ("סוף", לפי תרגום דליטש) התורה. ניתן ללמוד זאת מקטעים כמו מעשי השליחים טו 11-10:…

עליית המשיח לשמים

העיון בעליית המשיח לשמים יחולק לשני חלקים: I) השתלשלות האירועים שסבבו את העלייה לשמים. II) התוצאות, המשמעויות וההשלכות התיאולוגיות של עליית המשיח לשמים. I. השתלשלות האירועים עלייתו של המשיח לשמים מתוארת בשלושה…

תחיית המשיח

תקומת המשיח מהמתים היא היבט חשוב מאוד של בשורת הישועה והיא המרכיב השלישי מבין שלושת מרכיבי הבשורה (המשיח מת עבור חטאינו; נקבר; וקם לתחייה ביום השלישי, בהתאם לנבואות. ראה האיגרת הראשונה לקורינתים טו 4-3). נלמד להלן נושא זה תוך כדי חלוקתו…

אלוהים האב

תורת הריבוי שקיים באלוהים (The Doctrine of Trinity) מלמדת שבאלוהות קיימות שלוש ישויות הנבדלות זו מזו באופן כלשהו. ברוב הפרשנויות והמחקרים העוסקים בכתבי הקודש, שתי הדמויות הזוכות למרב תשומת הלב הן אלוהים הבן (המשיח) ורוח אלוהים (רוח הקודש).…

אלוהים הבן

במאמר זה נסקור את נושא אלוהותו של המשיח ואת הראיות לכך. נדון בהן באמצעות חלוקה לשבעה תחומים. למאמר אפולוגטי אודות אלוהות המשיח השמות האלוהיים של המשיח השמות והתארים של המשיח הם הראיה הראשונה לכך שאינו אדם רגיל.…

הריבוי שבאלוהים אחד ("השילוש")

במאמר זה נחקור את נושא הריבוי הקיים באלוהות. אלוהים הוא אחד ובו בזמן קיים בו ריבוי – שלוש הוויות או ישויות נצחיות ושוות במהותן אך בעלות קיום מובחן ומובדל זו מזו. הנושא עורר מחלוקות רבות ולאורך ההיסטוריה של עם ישראל ושל הקהילה המשיחית קמה…