מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית

תקומה ויעוד נצחי

 I. התקומה כעובדה המקרא מלמד בבירור ובמקומות רבים את האמת על תחיית הגוף. תחייה גופנית היא בראש ובראשונה התגלות מקראית, כי הפילוסופיה היוונית, שראתה בגוף מכשול, לימדה רק על נצחיות הנפש. א. בתנ"ך איוב יט 27-25.…

משפטים עתידיים

בתוכנית אלהים יש משפטים עתידיים אחדים. אין זה מדיוק לדבר על בואו של יום דין גדול אחד, כי המשפטים העתידיים הללו ייתקיימו בזמנים שונים. I. שפיטת מעשיהם של המאמינים א. שני קטעים עיקריים מגוללים את העובדה על…

מלכות אלף השנים

הרעיון של בניית המלכות בביאתו הראשונה של המשיח יוצר שגיאה תיאולוגית בעלת השלכות רציניות רבות. במלכות אני מתכוון לשלטון המשיח עלי אדמות כפי שהובטח לדוד (שמ"ב ז 16-12). לטעון שהמשיח כונן את מלכות בית דוד בהופעתו הראשונה מחייב אי מימוש ההבטחה…

הצרה הגדולה (האפוקליפסה)

 I. ייחודה בתארו את תקופת הצרה הגדולה, אמר האדון שתהיה זו תקופה "אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה כָּמוֹהָ מֵרֵאשִׁית הָעוֹלָם וְעַד עַתָּה, אַף לֹא תִּהְיֶה כָּמוֹהָ" (מתי כד 21). זו תהא עת של צרה ייחודית בהיסטוריה העולמית. מאז אמר האדון את הדברים…

ברית דוד

הברית שכרת אלהים עם דוד, כמו זו שכרת עם אברהם, מהווה תמיכה נוספת לחזון אחרית הימים הפְּרֶה-מילניאלי. I. ההבטחות הגלומות בברית (שמ"ב ז 16-12) דוד השתוקק לבנות מקדש לאלהים שיחליף את המשכן. הואיל ודוד עצמו התגורר בבית…

ברית אברהם

 I. החשיבות האסכטולוגית של הברית הפרשנות של ברית אברהם היא קו פרשת המים בין פְּרֶה-מילניאליזם לבין א-מילניאליזם. השאלה המרכזית נוגעת להגשמתה. הכל מסכימים שהיבטים מסוימים בה הוגשמו. אבל לא כולם תמימי דעים על מימושם של היבטים אחרים,…

הקהילה בבחינה תיאולוגית

לא ניתן להפריז בחשיבותה של הקהילה. אלהים קנה אותה בדם בנו (מה"ש כ 28). אותה המשיח אוהב, מכלכל ומטפח (אפס' ה 25, 29), ואותה יעמיד לפניו מפוארת בכבוד, ללא כתם וקמט (שם פס' 27). בניית קהילתו מהווה את עיקר פועלו של המשיח בעולמנו כיום (מתי טז…

הימלאות ברוח

הרעיון שאנשים נמלאים ברוח הקודש מופיע חמש-עשרה פעם בברית החדשה, ארבע מהן לפני חג השבועות. נדמה שיש לרעיון זה משמעות כפולה, והשלכותיו על חיי המשיחי ועל פעילותו משמעותיות מאוד. I. הקשר בין הימלאות ברוח לרוחניות …

מתנות הרוח

הדוקטרינה של מתנות הרוח שייכת כמעט באופן בלעדי לשאול, האזכור היחיד שלה מחוץ לאיגרות שאול נמצא באיגרת הראשונה לפטרוס ד 10. החלק הארי באיגרת אל האפסים ד מייחס את מתן המתנות למשיח שקם לתחייה ועלה לשמים. החלק המרכזי באיגרת הראשונה לקורינתים יב…