מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית
התורה שבעל-פה
blank

עקרונות האמונה

תיאולוגיה

מענה לטענות קלוויניסטיות בנוגע ל"התמדת הקדושים"

במאמר "מדוע עלינו להתמיד באמונה?" חקרנו לעומק את הסיבות לשמן עלינו להתמיד באמונה, וראינו שלא מדובר בתנאי לחיי עולם1. קלוויניסטים רבים נוהגים להשתמש בפסוקים בהם המחבר ביטא את הביטחון שלו בהתמדת קהל יעדו באמונתו, כראיה לנקודה החמישית של התאולוגיה שלהם- "התמדת הקדושים" (כלומר שמאמין אמיתי בהכרח יתמיד באמונה ובמעשים טובים עד סוף חייו). הפסוקים…
המשך קריאה...

המכללה למקרא

הטור המשיחי