מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית

עקרונות האמונה

תיאולוגיה

ביאור לראשונה לתסלוניקים ה 1-10

הביטוי "שתי ציפורים במכה אחת" מתייחס לאמצעי שמשיג שתי מטרות. במאמר זה אנו נראה כי בראשונה לתסלוניקים ה 1-10 שאול משיג שתי מטרות- הוא מלמד שתי דוקטרינות שנויות במחלוקת: הלקיחה של הקהילה טרם הצרה הגדולה, וביטחון הישועה הבלתי מותנה של המאמין. המבנה הכללי של האיגרת קטע מפתח שאול פותח את האיגרת בכך שהוא מיידע את המאמינים התסלוניקים על כך שהוא שומע…
המשך קריאה...

המכללה למקרא

כללי

התורה שבעל-פה