מְשִׁיחִי
בית וירטואלי לקהילה המשיחית

עקרונות האמונה

תיאולוגיה

התורה והמצוות

מאמינים רבים מתקשים להבין מהו בדיוק הקשר שלהם לתורת משה היום. סוגייה זו מהווה בעיה במיוחד עבור מאמינים יהודים. מטרתנו כאן היא לבחון את הנאמר בכתבי הקודש מזווית ראייה יהודית ומשיחית. הבנת טיב הקשר שלנו לתורה כמאמינים בישוע חשובה באופן מיוחד בהקשר של הזהות שלנו כיהודים. לביאור אודות מתי ה 17-19 לחצו כאן למאמר מה זה אומר שהתורה היא "ברית עולם"?…
המשך קריאה...

המכללה למקרא

כללי

התורה שבעל-פה