הקיר הזה נועד להלל, להודות ולשבח את אלוהים על אשר עשה ולבקש תפילה, עידוד ותמיכה אחד עבור השני
(השימוש בעזרת חשבון הפייסבוק שלכם)

www.messiah.co.il